Den første kontakt er alltid en personlig telefonsamtale. Hvis det etter denne samtalen er interesse for „å gå videre“, sender jeg et spørreskjema eller du kan bruke anamneseskjema på forsiden.


Denne ber jeg å sende tilbake senest 3 dager før HYPNOSEN.

Så snart jeg mottar skjemaet sender jeg en terminbekreftelse til deg.


På behandlingsdagen starter det hele med en utførlig, åpen samtale. Du vil oppleve meg som åpen og direkte, med sans for humør, uten å miste det nødvendige alvoret. Alt skjer i dyp respekt for hverandre.


Etter samtalen avgjør vi i fellesskap, om og hvordan vi skal gå videre.

Vi setter opp felles mål og alle spørsmål besvares.


For dette bruker vi så mye tid som det er nødvendig.


Etter HYPNOSEN snakker vi om opplevelsene og først når alle spørsmål er besvart avslutter vi behandlingen for denne gang.


Mest sannsynlig går du fra behandlingen med en helt ny utstråling og energi.

HypnoseHypnose.html
Hva er hypnose?Hva_er_hypnose.html
Hva skjer under en hypnose?hva_skjer_under_en_hypnose.html
Selve Behandlingen
Muligheter og anvendelsermuligheter_og_anvendelse.html
FilosofiFilosofi.html

SELVE BEHANDLINGEN

Priser

Praksis

Litt om Rainer

Kontakt

Lotus Velvære

Behandlinger

HOME.html
Rainer.html
Praksis.html
Priser.html
Kontakt.html
http://www.xn--lotusvelvre-i9a.com/