Under HYPNOSE beholder du alltid full kontroll og bevissthet.

Det er med andre ord umulig at en tar innflytelse på viljen under en HYPNOSE.

Informasjonen du kommer med er den samme som under full bevissthet.

Din underbevissthet kjenner til løsningen av problemene!


Under HYPNOSE er du aldri bevisstløs eller viljeløs. Ingen ting skjer mot din vilje eller overbevisning. Hva som skal skje i en HYPNOSE blir fastlagt i en meget utførlig samtale før behandlingen.


Ikke noe kan erstatte en grundig og samvittighetsfull samtale før første behandling. Etter denne samtalen avgjør begge parter om de vil gjennomføre en HYPNOSE eller ikke. Når det er etablert en dyp, gjennsidig tillit, er det mulig å oppnå mange små og store forandringer. Av og til under.


Selvfølgelig respekteres det også hvis kunden etter samtalen med terapeuten ikke ønsker å gjennomføre en HYPNOSE. Samtidig forbeholder terapeuten seg retten til å avslå gjennomføring av en HYPNOSE behandling. Terapeuten vil da kommunisere sine betenkligheter slik at ingen forlater terapirommet uten en saklig begrunnelse.


Under HYPNOSEN befinner du deg i en meget behaglig tilstand av dyp avslappning. Veien dit er interaktiv, dvs. gjennom kommunikasjon. Jeg som HYPNOTISØR leder deg inn i en tilstand av dyp avspenning. Veien går du selv!

Min form for HYPNOSE er en felles vei full av respekt og tillit.


Du hører hvert ord som blir sagt og vil også huske hvert detalj etter behandlingen.

Hypnotisøren er kun en veileder. Det benyttes en meget effektiv og mild form for innledning inn i HYPNOSEN. Fordelen med dette er at vi har mer tid til det indre arbeidet.


Etter HYPNOSEN kommuniserer vi utførlig opplevelsen av forløpet og erkjennelse av dette. Hvis vi tar sikte på en lengre terapi eller videre behandling diskuteres gjennomføring og målsetting.


Målet er alltid å arbeide så effektiv som mulig.

Hver enkel behandling tar 90 – 120 minutter.

Vår felles mål er å bruke så få behandlinger som mulig!


Du kommer til å merke forandringer hurtig!


Er du fortsatt nysgjerrig?

HypnoseHypnose.html
Hva er hypnose?Hva_er_hypnose.html
Hva skjer under en hypnose?
Selve Behandlingenselve_behandlingen.html
Muligheter og anvendelsermuligheter_og_anvendelse.html
FilosofiFilosofi.html

HVA SKJER UNDER EN HYPNOSE?

Priser

Praksis

Litt om Rainer

Kontakt

Lotus Velvære

Behandlinger

HOME.html
Rainer.html
Praksis.html
Priser.html
Kontakt.html
http://www.xn--lotusvelvre-i9a.com/