SAMTALE & VEILEDNING

Et normalt liv er nesten umulig uten samtaler. Samtaler mellom mennesker er en grunnleggende del av vårt liv. 

Dessverre har mange mennesker i vår moderne tid ingen muligheter for å ha gode samtaler med hverandre. Grunnen kan være mange, f. eks:

         

- få venner, familie eller bekjente som en stoler på

  1. -vanen til å kommunisere mer og mer på internett, e-mail,

  2. -sms, facebok e.l.

  3. -vi vil ikke blottlegge våre innerste følelser for vi føler oss mindreverdige,

  stygge eller vi har gjort ting, som vi mener er helt forferdelige.


Å ha følelsen at noen hører på oss og tar oss alvorlig er helt livsviktig.


En normal samtale kan allerede fungere som ventil for å minske “trykket” som

en føler. Mangler dette ventilet oppstår ofte mye frustrasjon, sinne og aggresjon inni i oss. Dette gir igjen grobunn for engstelser, panikk eller depresjoner.


Å ha angst skal i utgangspunkt beskytte livet her på jorden. Men av og til overtar angsten styringen i vårt liv og fører dermed til kroppslige lidelser og avhengigheter som røyking, drikking, overspising, søtsug e.l.


Så fremt angsten  ikke er forårsaket av noen fysiske lidelser (f.eks. hjerte- og nyresykdommer kan fremkalle depresjoner) kan en god samtale være starten for å finne veien ut av angst, panikk og depresjoner.


Men også, når du har følelsen at du står i “fast” eller foran vanskelige valg i livet, problemer i jobb eller i familien, er samtale en fin måte å forandre perspektiven på ditt problem.


Å lytte til deg, ha medfølelse for din situasjon, forstå hva du sliter med og lete etter muligheter sammen med deg – dette er mitt mål.


Jeg vekter og dømmer ikke.

              Jeg respekterer deg, dine ønsker og mål.

                                   Jeg gir deg muligheten for å åpne deg

                                               uten at du må føle deg dumm, barnslig eller syk.

                                                            Jeg har taushetsplikt.


Våre samtaler er som en reise der du kan bli kjent med dine indre styrker og ressurser. Men du kommer sannsynligvis også til å bli kjent med dine indre svakheter.

Du kan lære å styrke din besluttningsevne og forandre gamle vanemønster.

På denne måten blir det lettere og lettere for deg å ta bevisste og gode valg for livet ditt.


Samtaler foregår i rolige og trygge rammer der taushetsplikt er gjeldende.


Situasjonen du befinner deg i har en mening!

Det skal gi deg et godt utgangspunkt for vekst og nye muligheter.

Det første skrittet er viktig og frigjør dine indre ressurser.

Kontakt meg gjerne!

Samtale & Veiledning
Bachblomster MedisinBachblomster.html
HypnoseHypnose.html
MassasjeMassasje.html

Priser

Praksis

Litt om Rainer

Kontakt

Lotus Velvære

Behandlinger

HOME.html
Rainer.html
Praksis.html
Priser.html
Kontakt.html
http://www.xn--lotusvelvre-i9a.com/