Hypnose er en kommunikasjonskunst, som gjør det mulig å oppnå en tilstand i „transe“. Denne tilstand gjør det mulig å komme i kontakt med det underbevisste og nyttiggjør de medfødte og tilegnede evner som underbevistheten har lagret.

Disse evnene, begavelsene og mulighetene går vanligvis mye dypere en de fleste mennesker tror.


Evnen for å gå inn i „transe“ er et kjennetegn av menneskets psyke (spontan-transe eller hverdags-transe). Den forandrete bevissthetstilstanden av en transe kommer uten en bevisst avgjørelse (monoton musikk fra fjernsyn, radio el.)


Eksempler for hverdags-transe:

► Under bilkjøring kan en oppleve en tidsfordreining. En kan ikke 

   huske enkelte deler av strekningen.

► Når en leser en spennende bok kan man stenge ut omverdenen.

► Du ser en kinofilm og er „midt i filmen“.

► Når en konsentrerer seg på en helt spesiell tanke.

► På et bestemmt punkt under en smertefull legebehandling, slapper du av og

   tåler smerte på en helt annen måte.

► Når du er forelsket ser du bare den positive siden av din kjærlighet.


Her er du allerede inne i en lett HYPNOSE.


Under HYPNOSE forstår man en veldig behaglig, naturlig og dyp avslapningstillstand. Den åndelige oppmerksomheten retter seg mot indre prosesser. Yttre innflytelser mister sin betydning og forstanden trer i bakgrunn.

Underbevisstheten er nå aktivert og blir satt i en tilstand av forhøyet oppmerksomhet. „Døren“ til ditt underbevisste blir sakte åpnet.


Underbevisstheten er stedet hvor dine indre kraftkilder, den positive og negative påvirkningen i barndommen møter ditt trossystem. Du kan også forestille deg det som et enormt lagringssystem. Det inneholder alle opplevelser og informasjoner som du har hørt, sett eller fått gjennom en annen sansekanal. Ofte stemmer indre trossetninger eller underbevisste reaksjonsstrategier ikke overens med egne behov. Dette fører da ofte til orienteringsløshet, indre tomhetsfølelse og en personlige krise. For hvert problem finnes det årsaker eller utløser.


Gjennom kommunikasjon med ditt underbevisste i HYPNOSE har du mulighet å oppdage sammenhengen for blokkadene og løse disse opp for godt.

HypnoseHypnose.html
Hva er hypnose?
Hva skjer under en hypnose?hva_skjer_under_en_hypnose.html
Selve Behandlingenselve_behandlingen.html
Muligheter og anvendelsermuligheter_og_anvendelse.html
FilosofiFilosofi.html

HVA ER HYPNOSE?

Priser

Praksis

Litt om Rainer

Kontakt

Lotus Velvære

Behandlinger

HOME.html
Rainer.html
Praksis.html
Priser.html
Kontakt.html
http://www.xn--lotusvelvre-i9a.com/