Alle kan jobbe med sine egne, positve ressurser. Alle kan leve bevisst og i frihet.


Fjernt fra det hverdagslige stresset og det ustanselige yttre trykket. Fjernt fra alle engstelser og sorger som finnes i oss alle sammen, tilbyr jeg deg et „sikker rom“ i min praksis i Fredrikstad. Her kan du være helt deg selv eller bli det på sikt igjen.

Jeg er ikke interessert å „finsnakke“ ting eller bare dekke over dem med en eller annen form for terapi. Mitt mål er å løse opp fastlåste mønster og gjennom dette få

til en permanent positiv forandring.


For å oppnå dette trengs det ikke mange terapitimer. Som regel holder det med

1 – 4 terminer med en varighet på ca 1,5 timer hver.


„Røykeslutt“ er den eneste terapien med en varighet på 2x  2-3 timer. „Røykeslutt“ starter med en grundig analyse for å kartlegge røykevanene. Kort pause med en „Siste røyk“ og deretter selve HYPNOSEN.


Av egne erfaringer har jeg besluttet ikke å tilby „Vektreduksjon“ som en engangsterapi på 3-4 timer. Dette på grunn av ulike individer med ulike spisemønstre. Vektreduksjon tilbys nå som 3 – 4 terminer i løpet av måneden og over et tidsrom på 3 måneder. Forsterkende blir det avtalt „HYPNOSE“ helt i starten av behandlingen og når det trengs oppfriskning. Det hele starter med en grundig analyse for å kartlegge hva og hvordan spisemønsteret er. Fordeling av terminene på denne måten fører til at HYPNOSEN går dypere og er mer effektiv. Etter dette kan du som kunde holde kontakt med meg enten gjennom mail, telefon

eller ved å ta personlig kontakt.


Jeg snakker åpen og ærlig om ting. Så vær vennlig ikke forvent at jeg bare bruker „silkehansker“ når jeg behandler deg. Vi kommer sikkert også til å le under våre samtaler. For en god latter helper kropp og sjæl.

Alt dette blir hele tiden gjort i dypeste gjennsidige respekt.


Hva jeg står for?

Å ha mot til å forandre ting og åpenheten som er nødvendig for å få til dette.

Jeg ber om forståelse at jeg som seriøs terapeut ikke kan love eller garantere noe helbredelse. Jeg er ingen lege eller psykiater og kan dermed ikke gi noen garanti for at alle behandlinger blir vellykket.

HypnoseHypnose.html
Hva er hypnose?Hva_er_hypnose.html
Hva skjer under en hypnose?hva_skjer_under_en_hypnose.html
Selve Behandlingenselve_behandlingen.html
Muligheter og anvendelsermuligheter_og_anvendelse.html
Filosofi

MIN FILOSOFI

Priser

Praksis

Litt om Rainer

Kontakt

Lotus Velvære

Behandlinger

HOME.html
Rainer.html
Praksis.html
Priser.html
Kontakt.html
http://www.xn--lotusvelvre-i9a.com/